Rester fra rejeproduktion skal blive til fødevarer

Publiceret 29-08-2018

I stedet for at blive skyllet ud i havet kan rester fra rejeproduktion måske blive til foder eller fødevarer. Det viser resultaterne fra et udviklingsprojekt støttet af MUDP. I de kommende år skal teknologien videreudvikles, så den forhåbentligt kan bruges i andre dele af fødevareindustrien.

Indimellem mødes beboere og besøgende ved Ilulissat Isfjord i Grønland af et særligt syn. Ved Royal Greenlands rejefabrik farves vandet nogle gange rødt på grund udløbsvandets indhold af farvestoffet astaxanthin, som i dag skylles ud i havet. Men astaxanthin er faktisk et eftertragtet tilsætningsstof i laksefoder, og samtidig indeholder udløbsvandet proteiner, fedt og andre næringsstoffer. Disse værdifulde ressourcer skal med et nyt projekt udvindes, så man både udnytter ressourcerne bedre og skåner havmiljøet.

I de seneste år har virksomheden BIO-AQUA og Teknologisk Institut i samarbejde med Royal Greenland udført forsøg med at udvinde materialer fra udløbsvand. Royal Greenlands rejeproduktion i Diskobugten i Grønland er valgt som case, da udløbsvandet herfra indeholder store mængder højværdikomponenter. Den anvendte teknologi hedder ”flotation” og går ud på, at man sender en masse små luftbobler gennem udløbsvandet, som får fedt og protein til at stige til overfladen. Derved adskiller man brugbart materiale fra vandet og kan udnytte resterne fra rejerne, som er rige på bl.a. fiske-protein, Omega3-fedtsyrer, astaxanthin og kitin efter en ekstra rensning.

- Der er et stort potentiale i at udnytte de sidestrømme fra produktionen, som i dag går med udløbsvandet i kloakken. Det vil være godt for både bundlinjen og miljøet, siger Caroline Kragelund Rickers fra Teknologisk Institut.

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) støttede projektet i 2015, og nu er miljøproduktet på baggrund af de første erfaringer offentliggjort. Pilotprojektet fandt sted i forbindelse med produktionen af rejer og rejemel i Ilulissat i Grønland. Her fandt man først frem til de mest værdifulde strømme af vand, som leder restmateriale væk fra produktionen. Ved hjælp af flotation lykkedes det derefter at sortere rejeresterne fra vandet i en kvalitet, så det potentielt kan anvendes som dyrefoder.

I mellemtiden har projektholderne igen fået støtte af MUDP i 2017 med det formål at videreudvikle teknologien. Denne gang er målet at sikre, at det brugbare materiale opsamles i et anlæg, der opfylder de strenge krav, så det i sidste ende kan bruges i fødevarer.

- Projektet har vist nogle spændende resultater, og dem vil vi nu bygge videre på. Målet er at udvikle en teknologi, som kan fødevaregodkendes, så den vil være interessant for en lang række fødevareproducenter, som har vandige spildestrømme. Hvis det lykkes, kan teknologien øge indtjeningen for mange virksomheder samtidig med, at udledningen af rester fra produktionerne mindskes i spildevandet, siger Tore Svendsen, BIO-AQUA.

Konklusionen efter det første projekt er, at det kan blive en god forretning at udnytte resterne fra fødevareproduktionen bedre. Hvis teknologien bliver fødevaregodkendt, og affaldsstrømmene i rejeproduktionen kan udvindes, vil langt mere af rejerne kunne anvendes og sælges som produkt. Derudover vil vandet i fjorden ud for Ilulissat i Grønland have et lavere indhold af organisk materiale til gavn for havmiljøet.

 

Læs projektrapporten her