Remote sensing of sulphur and particle pollution from ships - from a cost-efficient approach

Publiceret 14-08-2018

Et netop afsluttede MUDP-projekt har identificeret og udviklet simple og omkostningseffektive remote sensing metoder til bestemmelse af svovlindholdet i skibsbrændstoffer. Projektet har haft fokus på måling af skibenes røgfaner, når de passerer Storebæltsbroen, ved brug af flere typer teknologier, heriblandt elektrokemiske sensorer og en ”pulse florescence analyzer”. Dertil er der blevet udført CFD-stimulering til at fastlægge den optimale måleposition fra Storebæltsbroen. Projektet konkluderer, at der kan skelnes mellem 0,1 og 0,5 %S i skibsbrændstof ved  brug af elektrokemiske sensorer, og mellem 0,1 og 0,35 %S ved brug af en ”pulse florescence analyzer”.

Læs projektrapporten her.