Byg biologisk og i moduler

Publiceret 28-09-2017

Det biologiske hus er bygget af moduler og klodser - nærmest som Lego - ikke tungere end at to personer selv kan bære hvert modul. Og så er samlingerne udført så du kan bygge om og skille huset ad igen. Materialerne er lokale og biologiske og kan være restprodukter fra for eksempel landbruget. Mere end 30 strategiske partnere har leveret deres bæredygtige løsninger til demonstrationshuset, der ligger i Middelfart, så hver en detalje er gennemtænkt - til inspiration for bygherrer og byggebranche.

Nu kan du læse mere om det biologiske hus i en ny rapport om udviklingsproces og resultater.

I dag stammer ca. 40% af verdens CO2 udledning fra byggesektoren. Mange af de byggematerialer der anvendes, stammer fra energitunge produktionsformer, kræver store ressourcemængder at fremstille og kan sjældent genanvendes eller recirkuleres tilbage til naturens kredsløb. Samtidig producerer landbrugsindustrien store mængder organiske restprodukter, som enten sælges til energiproduktion, ender som affald eller blot formuldes. Alene i Danmark produceres der ca. 2.8 mio. tons overskudshalm fra hvedeproduktionen. Ny teknologi kan forarbejde disse restprodukter og omdanne dem til værdifulde ressourcer i form af biologiske byggematerialer.  Derved kan man udnytte ressourcer bedre og indkapsle store mængder karbon i byggeriet og skåne miljøet for udledning af CO2. Det Biologiske Hus vil demonstrere, hvordan du kan bygge et hus af disse biprodukter fra bl.a hvedeproduktion.

Produktionen af huset er baseret på EEN TIL EEN’s byggemetode, der via digital software og en CNC maskine kan ”printe” fysiske byggemoduler direkte fra en 3D tegning. En ny og avanceret produktionsteknologi, der kan konstruere bygninger ”onsite”, bestående af moduler som er lette at samle og adskille uden materialespild. Samtidigt er huset designet til at kunne ombygges og skilles ad igen - design for disassembly.

Læs mere her:

Eentileen Arkitekter

Huset i Middelfart

Læs publikation