Afslutning af partnerskabet Rethink Resources

Publiceret 06-09-2017

En ny rapport præsenterer den indsats, som Rethink Resources har gennemført i perioden 2014-2016. Rethink Resources var et innovationscenter, der havde til formål at gennemføre konkrete aktiviteter, som kunne styrke den grønne omstilling i dansk erhvervsliv.

Centeret har haft fokus på at fremme ressourceeffektive løsninger, og kunne bl.a. støtte virksomheder med at udvikle produkter, produktionsmetoder og cirkulære forretningsmodeller, som kunne sikre gevinst både for miljøet og virksomheden.

Innovationscenteret var dannet som et partnerskab mellem Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Development Centre UMT og CLEAN.

Centeret blev etableret med bevillinger fra program for Grøn Teknologi (nu MUDP), som en opfølgning på finanslovsaftalen for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten. Centeret har samarbejdet med over 20 virksomheder om at udvikle specifikke løsninger.

Det var tanken at innovationscenteret efter tilskudsperiodens udløb skulle drives videre på kommercielle vilkår, hvilket desværre ikke har vist sig at være muligt. 

Link til afrapportering af partnerskabet

Link til innovationscenterets hjemmeside og resultater