Ny dansk teknologi til sortering af slagge i USA

Publiceret 13-03-2017

Ny dansk teknologi kan sortere den specielle våde slagge fra forbrænding af affald i USA, så det bliver muligt at udsortere jern og metal til genanvendelse. Teknologien er udviklet med støtte fra MUDP.

Forbrænding af affald resulterer i en række restprodukter, såsom slagge, flyveaske og et gipslignende røggasningsprodukt. I Danmark håndteres slaggen som en separat fraktion, hvorfra der udsorteres jern og metal, inden slaggen nyttiggøres i blandt andet vejbyggeri. I USA blander man slaggen sammen med de øvrige restprodukter, hvorefter det hele deponeres.

Virksomheden Meldgaard har med støtte fra MUDP udviklet et anlæg, som kan sortere den specielle våde sammenblanding af flyveaske, gipslignende affald og slagger fra forbrænding af affald, som findes i USA. Da de amerikanske slagger er våde, klumper de sammen og stopper de gængse sorteringsanlæg til. I projektet er det imidlertid lykkedes at konstruere et anlæg, der ved hjælp af trampolinsigte-teknologi, kan forsortere den amerikanske slagge, så der efterfølgende kan udsorteres jern og metal.

 ”Støtten fra MUDP har givet os mulighed for at afprøve alle relevante variable undervejs, så vi til sidst stod med et brugbart resultat”, siger Anders Hedegaard, direktør i Meldgaard.

Anlægget er i dag i drift i fuld skala, og bygget op i direkte forbindelse med eksisterende forbrændingsanlæg i Florida, Baltimore og Virginia. Sorteringsanlægget udsorterer metal, som afsættes til virksomheder, der kan oprense metallerne og videresælge dem til metalleverandører. 

”Vi har i dag opstillet tre anlæg i USA, og vi er blevet langt mere synlige. Vi har blandt andet fået henvendelser fra anlæg i Australien og Japan, der har vist interesse for vores slaggesorteringsteknologi”, siger Anders Hedegaard.

Læse mere i rapporten her: Sigtning af slagge inden sortering