Reduktion af luftemissioner fra 400 kW halmkedel

Publiceret 02-05-2017

Rapporten "Primær reduktion af emissioner fra 400 kW portionsfyret halmkedel" er netop udgivet som miljøprojekt nr. 1931, 2017. Projektet, der har været støttet af MUDP, havde til formål at udvikle en manuelt fyret halmkedel med lavere luftemissioner end de kedler, der allerede findes på markedet.

Maskinfabrikken Faust og Teknologisk Institut har gennemført et MUDP-støttet projekt, som har haft til formål at udvikle en manuelt fyret halmkedel på ca. 400 kW med lavere emissioner end de kedler, som allerede findes på markedet.  Der har været særligt fokus på reduktion af CO, OGC, NOx og støvemissioner, som er de væsentligste emissioner fra halmfyr. Grundideen var at overføre teknologi fra portionsfyrede brændekedler, men som er udviklet til et noget højere teknologisk niveau.

Sammenlignet med brænde er halm et meget besværligt brændsel. Ved afbrænding af halm i kedler dannes der slagge og støv i store mængder, samt korrosive forbindelser i røggassen. Disse udfordringer er blevet adresseret i projektet, og der blev udviklet og testet flere varianter af kedlen. Man endte med en kedel med en helt ny type brændkammer, og det lykkedes at gennemføre flere fulde afbrændinger uden væsentlige problemer. Mekanikken fungerede, og emissionerne af både CO, OGC og NOx var under eller meget tæt på de ønskede grænseværdier. Støvemissionen var imidlertid fortsat relativ høj, og her er yderligere udvikling nødvendig, hvis halmfyrene skal overholde støvgrænseværdien. Det forventes, at støvemissionen vil kunne reduceres ved yderligere optimering af brændkammer, luftdosering og kedlens styring.

Rapporten er udgivet som Miljøprojekt nr. 1931, 2017