Konference om ny luftvision - tilmeldingsfrist er 25. maj

Publiceret 23-05-2017

Dansk Industri, Danske Maritime, Danmarks Rederiforening, Dansk Miljøteknologi, DAPO og Miljø- og Fødevareministeriet inviterer til konference om mulighederne for at lave en dansk vision for eksport på luftområdet - en Ren-Luft-vision. 


Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil åbne konferencen, der har til formål at undersøge mulighederne for at samle branchen om en ny fælles vision for at styrke samarbejdet om eksport af danske ren-luft-løsninger og teknologier.

Nye tal viser, at Danmark har en klar styrkeposition, når det gælder eksport af danske renluftløsninger. I 2015 eksporterede branchen for mere end 7 mia. kroner.

Konferencen afholdes torsdag den 1. juni 2017 kl. 10-16, Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K. Tilmeldingsfrist er 25. maj 2017. 

Læs mere om program og tilmelding