Fremtidens renseanlæg indvies i Billund den 8. juni

Publiceret 06-06-2017

Billund BioRefinery begyndte som et miljøteknologiprojekt i 2013 med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets MUDP-midler og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. Siden da har anlægget taget imod 800 internationale fagfolk og politikere og 1.600 besøgende fra Danmark.

Billund BioRefinery renser spildevandet langt bedre end traditionelle renseanlæg. Og samtidig producerer anlægget 2,5 gange mere energi, end det bruger, og det leverer dermed CO2-neutral energi nok til 1.600 husstande og lugtfri gødning til landbruget. To lignende anlæg er allerede solgt til udlandet, og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen håber på en øget eksport, der vil skabe flere danske arbejdspladser.

Læs miljø- og førevareministerens og DANVA’s fælles pressemeddelelse 


De faglige resultater fra projektet er bl.a.

  • Energiproduktionen er steget med 60 pct. fra ca. 8,6 mio. kWh til ca. 14 mio. kWh om året. Billund BioRefinery er dermed nu nettoeksportør af CO2-neutral energi til el- og fjernvarme. Anlægget producerer energi nok til 1.600 husstandes årlige strømforbrug. 
  • Kapaciteten til rensning af fx kvælstof er øget med, hvad der svarer til udledningen fra en by på 35.000 indbyggere, ved hjælp af teknologien Anitamox
  • Udledningen af næringsstoffer fra anlægget er allerede nu reduceret med knap 60 pct. Med alle teknologier fuldt indfaset, svarer det til en sparet udledning af 12 ton ren kvælstof.
  • Den unikke danske teknologi, EXELYS, med termisk hydrolyse er hovedbidragsyder til den store vækst i energiproduktionen. Slammængden, som behandles i EXELYS, reduceres samtidigt med 30-40 pct. 
  • Indholdet af kvælstof og fosfor i den organiske gødning er forøget med cirka 18 pct. og den absolutte mængde af miljøfremmede stoffer er 30 pct. lavere.
  • Anlægget har store perspektiver for dansk miljøeksport og er et udstillingsvindue for de førende danske kompetencer inden for spildevandsbehandling og miljøteknologi

 

 Læs mere på Billund BioRefinerys hjemmeside