MUDP-bestyrelsen indkalder ansøgninger for 2017

Publiceret 03-02-2017

Danske virksomheder er fulde af idéer til innovative grønne løsninger på de miljøudfordringer, som verden står overfor. Flere af de idéer bliver ført ud i livet ved hjælp af tilskud fra det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Nu har du selv chancen for at søge om støtte til dit projekt om grøn teknologi. Bestyrelsen for MUDP indkalder fra i dag ansøgninger for 2017.

Der er samlet afsat ca. 100 mio. kr. til fordeling i 2017, og der kan søges tilskud inden for følgende puljer:

 • Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala
  Ansøgningsfrist til fase 1 er 20. april 2017 kl. 12.00
  Ansøgningsfrist til fase 2 er 2. oktober 2017 kl. 12.00
 • Udvikling-, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger
  Ansøgningsfrist: 17. maj 2017, kl. 12.00
 • Grøn innovationspulje
  Ansøgningsfrist er 17. maj 2017, kl. 12.00


Bestyrelsen lægger i 2017 særlig vægt på projektansøgninger om cirkulær økonomi, luft samt vand og klimatilpasning.  Der gøres opmærksom på, at grøn innovationspulje er målrettet innovation i små- og mellemstore virksomheder.

Læs mere i opslaget for 2017 

Se eksempler i bestyrelsens beretning på MUDP projekter som fik tilskud i 2016.