Effektmåling af MUDP 2007-2016

Publiceret 16-02-2017

Mange virksomheder vil snart modtage et spørgeskema, som vi gerne vil have, at I besvarer.

Bestyrelsen for MUDP besluttede i 2016 at gennemføre en effektmåling af MUDP. Effektmålingen skal omfatte perioden fra programmets spæde start i 2007 og frem til og med 2016. Opgaven var i EU-udbud i 2016. Det blev DAMVAD Analytics, der fik opgaven sammen med NIRAS og DTU Miljø.

Som en del af opgaven bliver der nu udsendt spørgeskemaer til alle virksomheder, der har deltaget i MUDP. Vi vil bede om, at I tager godt i mod spørgeskemaet og svarer på spørgsmålene efter bedste evne.

Som en del af effektmålingen bliver der også gennemført nogle mere dybtgående casestudier af udvalgte projekter. Disse studier vil bl.a. blive baseret på interviews med kernemedarbejdere.

Formålet med målingen er bl.a. at søge svar på, hvad udbyttet af 10 års indsats er, om noget bør justeres, og om der kan udvikles indikatorer, der gør det muligt løbende at måle effekter af MUDP.

På forhånd tak for jeres hjælp.