Ny MUDP pulje: Støtte til lattergas-reduktion fra spildevandsanlæg

Publiceret 05-12-2017

En lang række projekter kan nu få støtte til at begrænse udledningen af lattergas fra spildevandsanlæg. Målet er at reducere udledningen af klimaskadelige gasser og skaffe ny viden, som kan bredes ud til resten af sektoren.

I dag er en ny pulje under MUDP åbnet. Puljen har fokus på, hvordan man måler og reducerer udledningen af lattergas fra renseanlæg. Pengene kommer fra Grøn Pulje, som blev afsat i forbindelse med PSO-aftalen sidste år. 

Der er i 2018 og 2019 afsat 5 millioner kroner til projekter, der vil måle eller forhindre udledningen af lattergas. Det er usikkert, hvor stor effekten vil være, men håbet er, at de støttede renseanlæg tilsammen kan skåne atmosfæren for, hvad der svarer til 7.650 ton CO2 om året.

Puljen er rettet mod spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven, og virksomheder, der ejer et spildevandsanlæg. Hvert selskab kan søge op til 350.000 kroner, som kan bruges på bl.a. måleudstyr, databehandling og tiltag, der skal minimere lattergasudledningerne. Ansøgerne skal selv medfinansiere projektet.

Ordningen administreres af MUDP (Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram), som hvert år uddeler støttekroner til projekter inden for miljøteknologi. Formålet med støtteordningen er, ud over at begrænse emissionen af lattergas, at få erfaringer på området og skabe overblik over problemet med lattergasemissioner fra den danske spildevandssektor. Derfor skal de projekter, der får støtte indrapportere resultater og senere evalueres. Det skal bidrage til, at Danmark kan blive showcase som det første land i verden med fuldt dækkende klimaregnskaber i vandsektoren.

Ansøgninger til puljen kan indsendes løbende fra den 5. december 2017. Kvalificerede ansøgninger bevilges herefter tilskud efter først-til-mølle-princippet. Der er dog grænser for, hvor mange projekter der støttes inden for hver type anlæg. Der gives således maks støtte til 8 mindre anlæg, 12 mellemstore anlæg og 10 store anlæg. Der afgives først tilsagn fra 2018.

Læs om hvad der kan søges tilskud til, og hvordan du søger