Ny eksportanalyse: ”Vejen til øget eksport af dansk affaldsteknologi”.

Publiceret 19-04-2017

En ny analyse af affalds- og ressourcesektoren tegner et billede af sektoren i en eksportmæssig sammenhæng, og er første skridt på vejen mod at øge eksporten fra sektoren.

Virksomheder og myndigheder oplever en stigende udenlandsk interesse for danske løsninger på affalds- og ressourceområdet, og mange lande skruer op for investeringerne til bæredygtig håndtering af affald og ressourcer, bl.a. for at leve op til FNs nye bæredygtighedsmål. Hvad skal der til, for at danske virksomheder kan få del i dette voksende globale marked?

For at tage hul på denne udfordring har Miljøstyrelsen i samarbejde med DAKOFA gennemført en analyse - ”Vejen til øget eksport af dansk affaldsteknologi - Analyse af ønsker og potentialer i den danske affalds- og ressourcesektor”. Analysen er baseret på en større spørgeskemaundersøgelse samt en række workshops og interviews med aktører i sektoren. Sektoren har været bredt repræsenteret i undersøgelsen.  

Analysen giver en indsigt i eksportpotentialet i den danske affalds- og ressourcesektor, og tilbagemeldingerne fra sektoren har vist, at der er interesse for et samarbejde om at fremme eksporten af danske løsninger. Det kalder på, at sektoren i fællesskab gennemfører en stærk samlet eksportindsats.

Analysen indeholder en beskrivelse af sektorens forslag til konkrete initiativer, som vil kunne understøtte øget eksport i sektoren:

  • Etablering af netværk for eksportorienterede virksomheder i sektoren
  • Visualisering af den danske affalds- og ressourcesektor
  • Fælles markedsføringsplatform
  • Videnbank om eksportmarkederne og mulighederne
  • En koordineret strategisk indsats

Se den nye eksportanalyse