Stor interesse for projekt om Landfill Mining

Publiceret 21-09-2016

RenoSyd og en række samarbejdspartnere holdt den 8. september temadag og åbent hus for at fremvise de foreløbige resultater af et MUDP-støttet projekt, der har til formål at udvikle og demonstrere et koncept for udnyttelse af ressourcer og energi fra affaldsdeponier ved brug af Landfill Mining. Ikke færre end 60 personer fra kommuner, regioner og private virksomheder var mødt frem til temadagen.

I projektet undersøges de tekniske, økonomiske og miljømæssige fordele ved Landfill Mining ved at gennemføre testopgravninger og sortering af tidligere deponeret affald fra Skaarup deponi ved Skanderborg.

Projektet er State-of-the-art i Danmark og sigter på at udvikle en metode til gennemførelse af fremtidige Landfill Mining projekter på forskellige typer af deponier og lossepladser i både ind- og udland, herunder test og demonstration af nye undersøgelsesmetoder. Disse metoder omfatter blandt andet en kombination af georadar og geotracer, som i dag anvendes i forbindelse med kortlægning af jordforurening.