Verifikation og videreudvikling af biomasseovn med meget lave NOx- og støv-emissioner

Publiceret 25-10-2016

Dall Energy har udviklet et nyt koncept for forbrænding af biomasse som giver meget lave emissioner af NOx og partikler, og som samtidig kan benytte mange typer biomasse. Det nye forbrændingskoncept er blevet eftervist i et fuldskala demonstrationsanlæg hos Bogense Fjernvarme, og i en videreudviklet ovn hos henholdsvis Sønderborg Fjernvarme og Warwick Mills, USA.

Igennem projektet er emissionerne fra de 3 anlæg verificeret: Støvindholdet i røggassen ud af ovnene var ca. 95 % lavere end fra traditionelle riste-ovne. Ovnene kørte stabilt også ved 20 % last og uden forøgede emissioner. 2. generations anlæggene i USA og Sønderborg havde lave emissioner af NOx. Ovnen i USA blev også benyttet til at destruere VOC. Det blev eftervist at ovnen havde en VOC destruktionsgrad på over 99,8%.

Projekt har modtaget støtte fra MUDP og er gennemført i perioden 2012-2015.

Læs rapporten