Få ny viden om giftfri rottebekæmpelse

Publiceret 11-10-2016

Kom til informationsmøde og bliv klogere på hvordan du kan fremme anvendelse af giftfri metoder til rottebekæmpelse i din kommune eller virksomhed.

Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse afholder informationsmøder hhv. 15. november 2016 i Glostrup og 17. november 2016 i Århus.

Partnerskabet har til formål at øge kendskabet til og effektiviteten af giftfri
metoder til bekæmpelse af rotter og at formidle denne viden til en bredere kreds af
interessenter.

Partnerskabet vil på informationsmøderne fremlægge resultaterne af sit arbejde,
herunder også informere om, hvad der kom ud af den workshop om emnet som
partnerskabet afholdt 26. maj i Odense.


Der er begrænsning på antallet af deltagere i informationsmøderne, men da der
var overvældende interesse for workshoppen i maj, afholdes informationsmøderne
denne gang 2 steder i landet.

Se program 


Tilmelding skal ske på: senest 4. november
2016.

Ved tilmeldingen skal anføres hvilket af møderne man tilmelder sig.

Dem der kan deltage vil få skriftlig information senest 9. november 2016

Læs mere om Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse på hjemmesiderne hos
SVANA og MUDP oversigt over partnerskaber