Har du løsningen på tidens miljøudfordringer?

Publiceret 04-03-2016

MUDP-bestyrelsen indkalder ansøgninger for 2016

undefined

I dag åbner MUDP for nye ansøgninger for 2016, og der er 100 mio. kroner at søge om. Ca. halvdelen af midlerne går til tilskud til udvikling og test af nye teknologier, og den anden halvdel går til nogle få store fyrtårnsprojekter, hvor ny teknologi demonstreres i fuld skala.

- Danske virksomheder har de grønne idéer, der kan løse problemstillinger både nationalt og internationalt. Og nogle af disse idéer har brug for støtte for at blive til virkelighed. Vi håber at få endnu flere spændende forslag til nye projekter i 2016, siger formand for MUDP-bestyrelsen Pernille Blach Hansen.

Der uddeles i 2016 midler indenfor 3 puljer:

• ca. 50 mio. kr. til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter).

• op til 30 mio. kr. til udviklings, test og demonstrationsprojekter med fokus på små og store virksomheder (alm. runde)

• ca. 19,5 mio. kr. samt til projekter, der fremmer innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder og samtidigt understøtter vækst og beskæftigelse (Grøn innovationspulje).

Der er forskellige ansøgningsfrister for de 3 puljer.

Læs mere om hvad der kan søges til samt ansøgningsfrister for de enkelte puljer 

Find ansøgningsmateriale 


Baggrund om MUDP:

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program(MUDP) er et program i Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.

Programmet blev oprettet i 2008 og har siden da støttet i alt 401 projekter med ca. 466 millioner kroner. Projekterne fører ifølge en ekstern evaluering fra 2013 ofte til nye patenter, nye arbejdspladser og øget eksport.