Stor interesse for grønne fyrtårnsprojekter

Publiceret 24-06-2016

Bestyrelsen for MUDP har netop vurderet fase 1 ansøgningerne til de store fuldskala-demonstrationsprojekter (fyrtårne) under Miljø- og Fødevareministeriets pulje til grøn teknologi. Bestyrelsen har for 2016 reserveret ca. 50 mio. kr. til fyrtårnsprojekter. I fase 1 er der søgt om 226 mio. kr. til projekter for en samlet projektsum på 616 mio. kr. indenfor områder som vand, klima, cirkulær ressourceanvendelse, luft og bæredygtigt byggeri.

Bestyrelsen har i 2016 indført en ny procedure for fyrtårnsprojekter, hvor ansøgere i fase 1 kan nøjes med en forholdsvis kort beskrivelse af projekterne og uden at skulle vedlægge en masse bilag mv. Herefter udvælger bestyrelsen de projekter, som bestyrelsen ønsker at se en fuld ansøgning på (fase 2). Den 14. juni 2016 besluttede bestyrelsen at invitere 6 ud af 16 fyrtårnsansøgninger til at indsende en fuld ansøgning (fase 2) med frist den 2. oktober 2016.

 - De store fyrtårnsprojekter, hvor vi ser den bedste teknologi demonstreret i fuld skala, kan gøre verden grønnere og samtidig være startskuddet til nye danske eksporteventyr. Fase 1 ansøgningerne viser med al tydelighed, at der er masser af nye teknologier og løsninger, som er klar til at blive afprøvet i fuld skala. Vi har nu inviteret 6 af de bedste til at indsende en fuld ansøgning. Og til oktober bliver det så bestyrelsens opgave at vælge de bedste, dvs. dem med det største miljø- og erhvervspotentiale, inden for de økonomiske rammer, som vi har til rådighed, siger Pernille Blach Hansen, formand for bestyrelsen for MUDP.