Kompakt efterbehandlingssystem til skibe

Publiceret 08-06-2016

Alfa Laval Aalborg har i samarbejde med Haldor Topsoe afsluttet deres projekt om udvikling af et komplet efterbehandlingsanlæg for reduktion of NOx, SOx, PM og støj fra større marinemotorer, som drives af høj svovlholdigt brændstof.

Anlægget omfatter også en kedel, som kan hjælpe til med at udnytte overskudsvarmen i udstødningsgassen til andre opvarmningsformål eller til fremdrift af skibet ved hjælp af en dampturbine (specielt relevant på større skibe). Potentielt kan en kedel være med til at reducere brændstofforbruget med helt op til ca. 8 %.

En væsentlig problemstilling i projektet har været at koble teknologierne, herunder særligt at koble SCR’en, der reducerer udledningen af NOx, med en kedel. Et væsentligt led i projektet har været at opbygge et testanlæg, hvor forskellige løsninger kunne afprøves og tilpasses. I projektet er der også udviklet en ny type in-line scrubbertil reduktion af udledningen af SOx.

Mere overordnet er der i kraft af dette projekt blevet skabt en platform for videre forskning og udvikling af marinemotorer samt forskellige typer komponenter og efterbehandlingsanlæg til disse. Projektet har således dannet grundlag for øget samarbejde mellem Alfa Laval og en række andre firmaer, kunder og uddannelsesinstitutioner.

Projekt har modtaget støtte fra MUDP og er gennemført i perioden 2013-2016.

Læs rapporten