Jorden har brug for nye grønne løsninger

Publiceret 18-01-2016

Der har aldrig været så stort behov for MUDP som netop nu, og bestyrelsen er klar med sin strategi for MUDP 2016-2019.

Jorden skal i det næste århundrede håndtere en befolkningstilvækst på 4 milliarder mennesker. Samtidig bliver den voksende befolkning koncentreret på mindre områder, fordi bevægelsen mod de store byer fortsætter. Denne udvikling vil sammen med klimaforandringer, stigende forbrug og efterspørgsel øge presset på verdens ressourcer, hvilket vil føre til et massivt pres på natur og miljø.

Den gode nyhed er, at der aldrig har været så meget brug for MUDP som netop nu.

Danmark kan levere løsningerne

De nye vækstøkonomier står over for meget store miljøinvesteringer, og der vil i stigende grad være global efterspørgsel efter grønne løsninger – løsninger som danske virksomheder kan levere. Danmark er i førertrøjen, og vi har overskud på handlen med miljøteknologi. Danske virksomheder er dygtige til at bruge en ambitiøs miljøindsats som afsæt for en innovativ grøn omstilling, der både gavner eksport, vækst og konkurrenceevne – og ikke mindst miljøet.

Den udvikling vil MUDP fortsat støtte, og bestyrelsen har netop fastlagt sin strategi for MUDP 2016-2019.

- Ambitionen er, at vi i 2020 kan se, at mange virksomheder har udviklet nye og effektive miljøteknologiske løsninger med støtte fra MUDP. Løsninger som både skaber eksport, arbejdspladser herhjemme og ikke mindst styrker en bæredygtig udvikling i Danmark og i resten af verden, siger Pernille Blach Hansen, bestyrelsesformand i MUDP.

I strategien for MUDP lægger bestyrelsen især vægt på:

  • At fremme bæredygtighed og ressourceeffektivitet
  • At sikre konkurrencedygtige løsninger
  • At have en afbalanceret risikoprofil
  • At fokusere på danske løsninger på nye miljøudfordringer herhjemme og globalt


Fakta

Sådan skal målene i MUDP gennemføres 

  • Tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi med fokus på små og store virksomheder på områder som vand, klima, jord, luft, affald, kemikalier mv.
  • Tilskud til flere store projekter i fuld skala. Bestyrelsen vil finansiere flere store demonstrationsprojekter/fyrtårne på udvalgte områder.
  • Evaluering af indsatsen og styrket informationsindsats.

Der er ca. 110 mio. kr. til rådighed i 2016 til den samlede miljøteknologiske indsats under MUDP.

Læs den samlede Strategi for MUDP 2016-2019 

Bestyrelsen har samtidig fastlagt Årshjul for 2016, herunder tidspunkter for offentliggørelse af ansøgningsrunder mv.