Bestyrelsen efterspørger input til MUDP handlingsplan 2017

Publiceret 31-08-2016

Bestyrelsen for det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) skal i efteråret udarbejde en handlingsplanen for MUDP i 2017.

På konferencen om MUDP på Christiansborg sidste år fik bestyrelsen rigtig god inspiration fra deltagerne til udarbejdelsen af den 4-årige strategi for MUDP, og bestyrelsen vil derfor gerne invitere til også at komme med input til konkrete områder, som bør prioriteres i MUDP handlingsplanen for 2017. Målet er at sikre det bedste grundlag for ansøgningsrunden, så bestyrelsen kan prioriterer de projekter, hvor potentialet er størst både for miljøet og i forhold til at skabe vækst og varige arbejdspladser i Danmark.

De konkrete projekter, som MUDP kan støtte, skal fremme udvikling og anvendelse af miljøeffektive løsninger på prioriterede miljøudfordringer og understøtte vækst og beskæftigelse bl.a. gennem:

  • tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi
  • projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter.

Herudover giver programmet også mulighed for etablering af innovationspartnerskaber, der aktivt fremmer samarbejde mellem relevante aktører samt iværksættelse af projekter, der understøtter dansk eksport af miljøteknologi.

Bestyrelsen vil derfor gerne invitere jer til at indsende konkrete forslag til områder/temaer, som I mener indeholder de vigtigste teknologiske udviklinger, som MUDP bør understøtte i 2017. Fristen for input er onsdag den 7. september 2016. Evt. forslag skal sendes til .

Bestyrelsen vil efterfølgende tage de modtagne input med i sin drøftelse af temaerne for næste års handlingsplan. I overensstemmelse med loven om MUDP udarbejder bestyrelsen inden udgangen af 2016 et forslag til en handlingsplan for MUDP i 2017, som tager udgangspunkt i miljø- og fødevareministerens prioriteringer af de miljømæssige udfordringer og den 4-årige strategi for programmet.

Læs bestyrelsens 4-årige strategi

Læs handlingsplan for MUDP 2016

Læs om MUDP konference på Christiansborg i 2015