FAQ om fase 1 ansøgning til MUDP fyrtårnsprojekter

Publiceret 20-04-2016

2016 er det første år, hvor MUDP har lavet en ansøgningsmodel til fyrtårnsprojekter (demonstration i fuldskala). Det har givet anledning til spørgsmål om bl.a. detaljeringsgraden af en fase 1 ansøgning. Vi har derfor udarbejdet en FAQ om dette. 

Du kan læse den her under i nyheden – eller under FAQ om MUDP, hvor du også kan finde en FAQ om, hvordan man kan organiserer sig, når man søger fyrtårnsprojekter.   

 

NY FAQ:

Hvor detaljeret skal en fase 1 ansøgning om tilskud til fyrtårnsprojekter være?

Ved første øjekast kan ansøgningsskemaet til en fase 1 ansøgning ligne et almindeligt MUDP ansøgningsskema. En fase 1 ansøgning skal indeholde de samme indledende oplysninger som andre ansøgninger. Den skal også være fyldestgørende beskrevet i forhold til miljømæssigt potentiale, erhvervsmæssigt potentiale samt projektets potentiale som fyrtårnsprojekt. Der skal også angives et overordnet budget og nogle overordnede arbejdspakker, som giver indblik i projektets forløb. Det er især disse punkter bestyrelsens skal bruge som grundlag for sin vurdering af fase 1 ansøgningen. Forenklingen kommer senere i ansøgningsskemaet, fx skal der ikke redegøres for detaljerede projektaktiviteter, tidsplaner, formidling og organisering, og der skal ikke laves et detaljeret budget.