Udvikling af teknologi til behandling af røggasrensningsaffald

Publiceret 14-09-2015

Et MUDP støttet projekt, ”Sambehandling af RGA og scrubbervæske fra forbrændingsanlæg med HALOSEP processen”, har haft succes med en ny teknologi til behandling af røggasrensningsaffald (RGA). Projektet har vist, at behandling af røggasrensningsaffald med den såkaldte HALOSEP proces resulterer i to affaldsprodukter, en saltopløsning og et tungmetalprodukt, der potentielt kan nyttiggøres som henholdsvis vejsalt og ved zink-udvinding samt en affaldsfraktion, der kan overholde deponeringskriterierne for farligt affald.

I projektet er RGA fra to danske forbrændingsanlæg behandlet med saltholdig væske fra forbrændingsanlæggets scrubber med det overordnede formål at reducere mængden af RGA og skabe et produkt, der kan overholde kravene til deponering på danske deponeringsanlæg. Dette er gjort ved udførelse af en række forsøg på det udvidede HALOSEP-pilotanlæg og efterfølgende batch- og kolonneudvaskningsforsøg.
Miljøprojekt nr. 1648, 2015: Sambehandling af RGA og scrubber væske fra forbrændingsanlæg med HALOSEP processen

Det har ikke været inden for projektets rammer at undersøge, om resultaterne er repræsentative for alle danske forbrændingsanlæg, eller undersøge om det har betydning, hvis sammensætningen af det affald, der forbrændes, ændres.

Der genereres årligt omkring 150.000 tons røggasrensningsaffald (RGA) i Danmark fra rensning af affaldsforbrændingsanlæggenes røggas. RGA har et højt indhold af tungmetaller og salte og eksporteres til behandling i udlandet, da det ikke kan overholde kravene til deponering på danske deponeringsanlæg.