Den tredje ansøgningsrunde under MUDP 2015 er åben

Publiceret 03-09-2015

Der indkaldes ansøgninger til Grøn Innovationspulje. Opslaget skal fremme innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små- og mellemstore virksomheder og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.

Ansøgningsfristen er 26. oktober 2015 kl. 12.00.

Der kan søges inden for emneområderne: Klimatilpasning og vand, Reduceret belastning af natur og miljø, Bedre ressourceeffektivitet.

Projekterne må gerne omfatte flere emneområder.
Der vil være samlet ca. 15 mio. kr. til fordeling.

Læs opslaget om tilskud til Grøn Innovationspulje 

Man kan læse mere om de miljøpolitiske rammer for den miljøteknologiske indsats her.

Det er bestyrelsen for MUDP, der træffer afgørelse om tilskud i 2015. 

Formålet med MUDP er at fremme udvikling og anvendelse af miljø-, natur- og ressourceeffektive løsninger, vækst og beskæftigelse og eksport af danske miljøteknologier.