Virksomheder, politikere og bestyrelse sætter kursen for MUDP fremover

Publiceret 23-10-2015

Torsdag den 22. oktober var i alt 95 deltagere bl.a. virksomheder, politikere og organisationer samlet på Christiansborg for at give MUDP’s bestyrelse anbefalinger til indhold og retning for MUDP i de kommende 4 år. I løbet af konferencens 4 timer fik bestyrelsen masser af værdifuldt input til deres arbejde med en 4-årig strategi.

MUDP bestyrelsen skal udarbejde ny strategi for de kommende 4 år. Derfor var en bred kreds af interessenter (politikere, virksomheder, vidensinstitutioner, myndigheder og organisationer) inviteret til konference i Fællessalen på Christiansborg. Formanden, Pernille Blach Hansen, startede med at skitsere bestyrelsens indledende drøftelser om de overordnede linjer for MUDP, herunder fokus på at fremme bæredygtighed og ressourceeffektivitet samtidig med at der skabes vækst og danske arbejdspladser.

Konferencen bestod af 2 dele, hvor del 1 bød på korte præsentationer fra 5 virksomheder (Nomi4S, Aarhus Vand, Danfoss, Aquaporin og Krüger) samt 4 politikere (Carsten Bach, Liberal Alliance, Ida Auken, Radikale, Erling Bonnesen, Venstre og Maria Gjerding, Enhedslisten. Herefter fulgte 2. del med konkrete workshops, hvor den brede kreds af aktører bød ind med konstruktive input til det fremtidige indhold og den fremtidige retning for MUDP. Det blev bl.a. fremhævet, at MUDP bør fokusere både på store fyrtårnsprojekter og teknologiudviklingsprojekter for små og mellemstore virksomheder. Samtidig skal programmet satse på både danske styrkepositioner og innovative udviklingsprojekter på nye områder.

Se slides fra konferencen og deltagerliste.