Gamle busser kan i fremtiden forurene meget mindre

Publiceret 18-11-2015

I løbet af det sidste halve års tid har udledningen af NOX været nedsat med op til 90 % på 9 busser, der har kørt i København. Hvis løsningerne overføres til andre ældre busser i Danmark, kan det give en markant reduktion af luftforureningen i de danske byer. Det viser et forsøg, som Movia har lavet sammen med tre danske teknologileverandører og 3 busselskaber.

Tre danske teknologileverandører har i et halvt år haft udstyr, der nedsætter udledningen af partikler og kvælstofilter (NOx), siddende på 9 busser, der kører for Movia. Formålet har været at undersøge, hvor meget udledningen kan mindskes ved almindelig busdrift. Resultatet er, at udledningen af kvælstofilter kan nedsættes med mellem 75% og 90% for både Euro IV, Euro V og EEV busser. I forhold til partikler, har der været fokus på de såkaldte Euro IV busser, og her er resultatet, at udledningen af partikler kan nedsættes med omkring 98 % til 99,9 %.

Udfordringen er at få en stabil reduktion af luftforureningen. De kendte løsninger til reduktion af kvælstofilter kræver en vis temperatur for, at de fungerer effektivt. Ved bykørsel vil driftstemperaturen af udstødningsgassen lige efter motoren i perioder være så lav, at de kendte løsninger ofte har problemer med at fungere effektivt. Det var derfor særlig interessant, om reduktionerne i undersøgelsen kunne opnås hele året, også i vinterperioden, hvor de lavere udetemperaturer bidrager til lavere temperatur på udstødningsluften. En stor del af forsøget er netop gennemført i vinterperioden, så det kan med sikkerhed konkluderes, at de udviklede løsninger både fungerer sommer og vinter.

Undervejs er der høstet mange erfaringer med eftermontering af udstyret, bl.a. er det vigtigt med god information og et godt samarbejde med servicepersonale, chauffører m.m. for, at systemerne fungerer korrekt.

Projektet har bl.a. bidraget til, at den tidligere regering som del af ren-luft-pakken har fundet midler til en permanent løsning, hvor der skal eftermonteres udstyr på ældre busser i hovedstaden. Udstyret, som fjerner langt det meste af forureningen, er allerede ved at blive monteret, og det forventes, at alle busserne kører med det nye udstyr til foråret 2016.

Projektet har fået ca. 6 mio. kr. i tilskud fra MUDP og 1 mio. kr. fra Københavns Kommune. Projektdeltagerne omfatter Movia, FORCE Technology, teknologileverandørerne Amminex Emissions Technology A/S, Emicon Systems og Purefi A/S samt busselskaberne Anchersen ApS, Arriva Danmark A/S og Keolis Bus Danmark A/S. Projektet er gennemført i perioden 2013 – 2015.

Læs projektrapporten