Byggeri i 7 dimensioner

Publiceret 26-11-2015

MUDP Projekt fører til 4 nye håndbøger om nedrivning og genanvendelse af byggematerialer

Projektet havde til hovedformål at tilføje byggebranchen en 7. dimension, med fokus på genanvendelse af materialer og de enorme ressourcestrømme, der i dagens byggeri går tabt. Hvis dansk byggeri for alvor skal omstilles fra en lineær produktionsmodel til cirkulær materialeanvendelse, kræves der metoder og konkrete løsninger, der kan implementeres i industrialiseret byggeri i stor skala. I projektet er nedtagning og genbrug af bygningskomponenter undersøgt og demonstreret gennem et tværfagligt samarbejde mellem GXN innovation, 3XN Architects, MT Højgaard, Kingo Karlsen, VIA University College, Vugge til Vugge Danmark og Henrik Innovation.
Resultatet af projektet er 4 håndbøger, som efterfølgende af projektdeltagerne er sammenskrevet til en bog, som kan downloades her http://www.buildingacircularfuture.com