Nye rapporter om forretningsmuligheder i WEEE

Publiceret 09-03-2015

Miljøstyrelsen har nu offentliggjort resultaterne af et videnprojekt om ressourcer i elektronikaffald og nye forretningspotentialer i genanvendelse af elektronikaffald.

Videnprojektet er gennemført af Teknologisk Institut og Det strategiske samarbejde for genanvendelse af WEEE har bidraget med input gennem 3 afholdte workshops. Projektet er afrapporteret i to delrapporter:

Danish WEEE market
Rapporten indeholder en analyse af ressourcepotentialet i elektronikaffald, herunder i hvilken type elektronikprodukter værdierne findes. Den indeholder også en analyse af de danske styrkepositioner i forhold til udvikling og tilpasning af teknologi til behandling af elektronikaffald.

Nye forretningsmuligheder med elektronikaffald
Målet med denne del af arbejdet har været at identificere nye danske forretningsmuligheder ved behandling af elektronikaffald. Der er identificeret forretningsmodeller på tre niveauer af affaldsbehandling af elektronik, som kan danne grundlag for en yderligere granskning for virksomheder med interesse indenfor dette felt.