Så er der åbent for ansøgninger om tilskud til miljøteknologi under MUDP 2015

Publiceret 13-03-2015

Den første ansøgningsrunde er offentliggjort den 13. marts 2015 og ansøgningsfrist er 4. juni 2015 kl. 12.00. Opslaget omfatter tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi indenfor vand, klimatilpasning, cirkulær økonomi, renere luft, mindre støj, kemikalier og industriens miljøindsats samt tilskud til demonstration af bæredygtigt byggeri i fuldskala.

Der er samlet afsat ca. 65 mio. kr. til fordeling i denne runde.

Læs om, hvad der kan søges tilskud til. 

Baggrund for opslaget af ansøgningsrunden kan læses i miljøministerens prioritering af indsatsen under MUDP i 2015. Det bliver den kommende bestyrelse for MUDP, der træffer afgørelse om tilskud i 2015.

Der vil komme yderligere to ansøgningsrunder under MUDP i 2015. Den anden runde vil blive offentliggjort senere på foråret. Den vil have fokus på at understøtte etablering af nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Der vil samlet være ca. 35 mio. kr. til fordeling. Den tredje runde forventes offentliggjort i august og omfatter den grønne innovationspulje, der vil være målrettet små- og mellemstore virksomheder Der vil samlet være ca. 16 mio. kr. til fordeling.