Invitation til opstartsmøde om partnerskab for ren-luft-løsninger i industrien.

Publiceret 27-05-2015

Der findes i dag en lang række løsninger til at håndtere industriens luftforurening. Det har dog vist sig vanskeligt for både virksomheder og myndigheder at vurdere og have overblik over potentialet i nye løsninger. Et nyt partnerskab skal sætte fokus på mulighederne.

Virksomheder og myndigheder kan være tilbøjelige til at vælge de kendte og allerede anvendte løsninger - selv om der er nye alternative innovative løsninger, som er økonomisk og miljømæssigt bedre.

Derfor inviterer Miljøministeriet til opstartsmøde af partnerskab for ren-luft-løsninger i industrien. Partnerskabet er både for leverandører, miljømyndigheder i stat og kommuner samt virksomheder, der efterspørger teknologi til reduktion af luftforurening.

Partnerskabet skal bl.a. fungere som forum for vidensdeling, gennemførelse af analyser, afholdelse af workshops, kurser, gennemgang af reguleringen af industrivirksomheders luftforurening, præsentation af nye teknologier m.v.

Mødet holdes tirsdag den 16. juni 2015, kl. 14 - 16.30 i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K

Læs invitation og program