Den danske indsats for ren luft siden 1970

Publiceret 07-05-2015

Udviklingen mod en stedse bedre luftkvalitet bliver nu beskrevet i publikationen ”Clean Air in Denmark - Dedicated efforts since 1970 - Challenges, Solutions and Results” udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Forskning, innovation, regulering og teknologi har i tæt samspil i de seneste godt 40 år reduceret luftforureningen i Danmark betragteligt for en lang række forurenende stoffer. 

Publikationen er på engelsk og udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen under Miljøministeriet og organisationen State of Green, der præsenterer Danmarks grønne brand for et internationalt publikum. Publikationen indgår i serien Danish Lesson, som har til formål at beskrive områder, hvor der er gode danske erfaring med løsning af miljøproblemer.

Læs Clean Air in Denmark - Dedicated efforts since 1970

Læs øvrige publikationer i serien Danish lessons