Den anden ansøgningsrunde under MUDP 2015 er åben

Publiceret 24-06-2015

Opslaget er målrettet tilskud til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) inden for områderne vand og klimatilpasning, forebyggelse og genanvendelse af ressourcer, renere luft, mindre støj, færre problematiske kemikalier samt industriens miljøindsats. Projekterne må gerne omfatte flere hovedområder.

Ansøgningsrunden er offentliggjort den 24. juni 2015 og ansøgningsfrist er 2. oktober 2015 kl. 12.00.

Det er hensigten, at der indenfor dette opslag ydes tilskud til 1-2 projekter ud af en pulje på op til 40 mio. kr.

Læs opslaget om tilskud til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)

Baggrund for opslaget af ansøgningsrunden kan læses i miljøministerens prioritering af indsatsen under MUDP i 2015.

Det er bestyrelsen for MUDP, der træffer afgørelse om tilskud i 2015. 

 

Der forventes en tredje ansøgningsrunde offentliggjort i slutningen af august. Den omfatter den grønne innovationspulje, der vil være målrettet små- og mellemstore virksomheder. Der vil være samlet ca. 16 mio. kr. til fordeling.