Klimaskole viser anlæg med regnvand til leg og læring

Publiceret 31-07-2015

MUDP har støttet udviklingen af nye værktøjer til at benytte regnvand til leg og læring på en folkeskole.

Med klimaændringerne vil der komme mere intense regn og dermed mere pres på afløbssystemerne. Forsyningerne efterspørger derfor løsninger, hvor regnvandet bruges som en ressource til fx leg og læring. Løsningerne skal fungere som alternativ til store, underjordiske betonbassiner, der leder regnvand og spildevand til renseanlæg.

I projekt klimaskole er der udviklet nye værktøjer til at benytte regnvand til leg og læring. Løsningerne demonstreres på en eksisterende folkeskole (Lindebjergskolen i Roskilde Kommune). Fx viser anlægget permeable belægninger, hvor regnvandet fra overfladerne nedsives frem for at ledes til kloak. Desuden ledes regnvandet fra tagene via vandrender til et soppebassin, der forestiller Roskilde Fjord og Isefjord. Udløbet fra soppebassinet er en faskine med en vandpumpe, så eleverne kan pumpe regnvand videre til et regnbed og herefter til en nedsivningsgrøft.

De udviklede samt forbedrede teknologier for offentlige institutioner kan alle benyttes i private haver og parker. Det er dermed lykkedes at lave et demonstrationsanlæg, der viser over for eleverne og deres forældre, hvor let det kan være at bruge regnvandet som ressource, hvordan de forskellige løsninger skal kombineres som ”perler på en snor”, samt hvordan man (via overløb) skal sikre plads til ekstremregn.

Projektet har modtaget tilskud fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og er gennemført i perioden 2012 - 2013.

Læs rapporten om projektet

Læs historier om andre MUDP projekter 

Læs om andre teknologiske løsninger indenfor klimatilpasning