Opdateret oversigt over støtteordninger til miljøteknologi

Publiceret 21-01-2015

Vi har opdateret vores oversigt over offentlige støtteordninger, som har mulighed for at give støtte til miljøeffektiv teknologi

Oversigten omfatter nationale, europæiske og nordiske støtteordninger. Den er ikke udtømmende, men har de største puljer med. Link til oversigten over offentlige støtteordninger til miljøeffektiv teknologi

Samtidig gør vi opmærksom på, at der lige nu er ansøgningsrunder for en lang række ordninger, hvor flere har ansøgningsfrist i marts 2015. Det drejer sig bl.a. følgende ordninger: