Spildevandsanlæg kan producere energi og andre ressourcer

Publiceret 05-02-2015

Naturstyrelsen har sammen med centrale aktører fra vandbranchen udarbejdet en analyse af 23 udvalgte teknologier, som har potentiale til at reducere ressourceforbruget og CO2-fodaftrykket i vand- og spildevandsforsyningen samt bidrage til en øget udnyttelse af de ressourcer, der befinder sig i spildevand.

Analysen indeholder blandt andet en LCA-analyse, der viser, at spildevandsanlæggene kan gå fra at være energiforbrugende til at være energiproducerende med allerede eksisterende teknologier. Spildevandsselskaberne kan faktisk bidrage til at reducere CO2 udledningen med 0,3 mio. tons CO2 om året. Det svarer til halvdelen af den mængde CO2, samtlige danske busser udleder om året.

I analysen vurderes også miljøteknologier, der kan genindvinde ressourcer som fx fosfor, der fremmer vandeffektiviteten, fjerner kalk mv.

Læs rapporten