Nye midler til bæredygtig grøn byudvikling

Publiceret 17-02-2015

Danske kommuner kan i 2015 få finansieret op mod halvdelen af udgifterne til at udvikle og afprøve konkrete løsninger/metoder/teknologier til at håndtere byggeaffald og nye måder at håndtere spildevand i byerne på.

Indsatsen sigter konkret mod at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder og reducere energiforbruget i byer med mere end 30.000 indbyggere. Pengene kommer fra EU’s Regionalfond er øremærket bæredygtig, grøn byudvikling. Under gennemførelsen af EU-2020 strategien er det konkret besluttet, at minimum 5 pct. af alle regionalfondsmidler skal anvendes til integreret byudvikling. I Danmark svarer det til ca. 72 mio. kr., der forventes udmøntet i de kommende år. Heraf skal ca. 48 mio. kr. udmøntes i 2015. Læs mere om indsatsen her:

http://www.ktc.dk/nyhed/kommuner-skal-omsaette-spildprodukter-til-vaekst-og-energibesparelser

Link til Regional udvikling (se efter bæredygtig grøn byudvikling)

Der afholdes informationsmøde i Kolding den 23. februar 2015, hvor man kan høre mere om indsatsen