Hjælp EU-Kommissionen med ideer til forskningsprogrammet for grøn teknologi

Publiceret 17-02-2015

EU-Kommissionen har bedt offentligheden om at komme med konkrete forslag til, hvordan man kan udmønte forskningsprogrammet for Klimateknologi, Grøn teknologi og ressourceeffektivitet for perioden 2016-2017. Programmet udgør et af flere delprogrammer under Horizon 2020.

Kommissionen efterspørger projektideer og temaer for større pilot- og demonstrationsprojekter. Dette omfatter implementering og test under realistiske betingelser af ny teknologi og metoder, som har betydelige, positive miljøeffekter.

Følgende områder er særligt prioriteret for den offentlige høring:

  1. Grønne systemløsninger med henblik på etablering af cirkulær økonomi
  2. Kilmaservices indenfor såvel den offentlige som private sektor
  3. Naturløsninger som sigter mod problemer relateret til oversvømmelser, tørke, hedebølger og faldende biodiversitet, særligt i befolkningtætte områder
  4. Vandløsninger – ligeledes med henblik på etablering af bæredygtige og cirkulære systemer/teknologier.

Der er frist for indsendelse af forslag og ideer d. 28/2, 2015

Forslag skal udarbejdes i en kort formular og indsendes elektronisk på:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CALLforIDEAS-SC5