MUDP stadfæstet ved lov

Publiceret 05-02-2015

Folketinget har i dag med støtte fra alle partier vedtaget de fremtidige rammer for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram med en ny lov, der giver programmet en professionel bestyrelse.

Det store fokus på dansk miljøteknologi blev understreget i dag med Folketingets vedtagelse af en ny lov, der sætter rammerne for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Formålet med loven er at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.

Med finanslovsaftalen for 2015 er der afsat midler til MUDP for de kommende fire år. Det giver et langsigtet perspektiv for indsatsen, og i tråd hermed er rammerne for MUDP nu fastlagt i en lov. Fremover skal MUDP-programmet ledes af en professionel bestyrelse nedsat af miljøministeren, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har en erhvervsmæssig baggrund. Bestyrelsen skal bl.a. starte deres arbejde med at udarbejde en 4-årig strategi for indsatsen under programmet.

Miljøministeriet har siden 2007 haft en miljøteknologisk indsats med en tilskudsordning med fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger inden for bl.a. vand, klimatilpasning, renere luft, bedre udnyttelse af ressourcerne m.v.

Programmet har blandt andet ført til udvikling af nye løsninger inden for vandrensning, genanvendelse og renere luft.

Se video-cases om MUDP

Se flere MUDP-cases

Læs den nye lov om MUDP

Kontaktperson: Kontorchef Søren Bukh Svenningsen, Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 45 77