Stor interesse for fyrtårnsprojekter og oplæg fra informationsmøde

Publiceret 13-08-2015

Miljøteknologi afholdt tirsdag, den 11. august 2015, informationsmøde for alle interesserede om den aktuelle ansøgningsrunde for fyrtårnsprojekter, der annoncerer op 40 mio. kr. i tilskud til 1-2 store fyrtårnsprojekter, som demonstrerer ny miljøteknologi i fuld skala. På mødet var der stor interesse og spørgelyst fra de 36 fremmødte repræsentanter for organisationer eller virksomheder. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen holdt et fælles oplæg om den nye MUDP lov og bestyrelse, fyrtårnsopslaget og gav eksempler på erfaringer fra nuværende fyrtårnsprojekter på vandområdet. Du kan finde oplægget om fyrtårnsprojekter fra informationsmødet her.

Fyrtårnsopslaget har frist den 2. oktober 2015 kl. 12 

Fyrtårnsprojekterne skal kunne fungere som pejlemærker for fremtidens miljøløsninger inden for områder med væsentlig miljøbetydning, og kan bidrage til at profilere Danmark som foregangsland, når det handler om udvikling af konkurrencedygtige miljøteknologiske løsninger. Tilskud fra MUDP afhjælper en del af de økonomiske usikkerheder, der er forbundet med etableringen af nye løsninger i fuld skala.