Indkaldelse til LIFE’s driftstilskud 2015 for europæiske miljø og klima NGO’er

Publiceret 12-09-2014

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) indkalder ikke-statslige organisationer (NGO’er), der er aktive inden for miljø og/eller klima til at indsende ansøgninger til LIFE’s driftstilskud 2015.

Med et vejledende budget på 9 mio. EUR er formålet for 2015-indkaldelsen at medfinansiere de operationelle og administrative omkostninger for NGO’er i forbindelse med aktiviteter, der direkte bidrager til gennemførelse og udvikling af EU miljø- og/eller klimapolitik samt lovgivning.

NGO’er kan opnå EU-finansiering på maks. 70 % af de støtteberettigede omkostninger i driftsbudgettet i 2015-regnskabsåret.  Det er muligt at ansøge og få tildelt et fastsat beløb på maksimalt 900.000 EUR pr. tilskud.

Ansøgning

Ansøgere skal benytte sig af den særlige ansøgningspakke for LIFE’s driftstilskud til forberedelse af deres ansøgning. Ansøgningspakken indeholder detaljerede forklaringer med hensyn til støtteberettigelse, procedurer, medfinansieringssatser samt andre relevante oplysninger. Ansøgningspakken kan downloades her.  

Indkaldelsen til driftstilskud 2015 for NGO’er har deadline 15. oktober 2014 og skal indsende pr. post til EASME.  Ansøgere skal være opmærksomme på, at ansøgninger der ikke sendes pr. post men leveres fysisk, skal være EASME i hænde senest kl. 16.00.

For mere information om indkaldelsen til LIFE driftstilskud 2015 se her

Prioriteterne for 2015-indkaldelsen er:

  • At beskytte, bevare og forbedre Unionens naturkapital
  • At gøre EU til en ressourceeffektiv, grøn og konkurrencedygtig kulstoffattig og klimamodstandsdygtig økonomi
  • At beskytte Unionens borgere fra miljø- og/eller klimarelaterede belastninger og risici for sundhed og velvære
  • At øge Unionens effektivitet i håndtering af internationale klimarelaterede udfordringer