Miljøministeriet har sendt et forslag om lov om MUDP i høring

Publiceret 26-11-2014

Lovforslaget kan ses på høringsportalen: www.hoeringsportalen.dk. Høringsfrist er mandag d. 1. december 2014, kl. 12.00.

Lovforslaget er en opfølgning på finanslovaftalen for 2015, hvor det fremgår, at der skal fremlægges lovforslag om et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) med nedsættelse af en uafhængig bestyrelse.

Formålet med MUDP er at fremme udvikling og anvendelse af miljø-, natur- og ressourceeffektive løsninger, vækst og beskæftigelse og eksport af danske miljøteknologier. Langt den største del af bevillingen til MUDP anvendes til tilskud til virksomheder mv. Modtagerne af tilskud er private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, herunder GTS-institutter, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer mv. Derudover kan der under programmet igangsættes partnerskaber og rammeskabende aktiviteter, som fremmer eksport af miljøteknologi.

Med udkastet foreslås, at kompetence til at træffe afgørelser om tilskud til virksomheder, igangsætte partnerskaber mv. inden for de formål, der er angivet i finansloven, overføres til en uafhængig bestyrelse. Der foreslås en bestyrelse med otte medlemmer med erhvervsmæssige og miljøteknologiske kompetencer.

Der inviteres til informationsmøde om forslaget torsdag den 27. november 2014, kl. 14, i Miljøstyrelsen, møderum M1, Strandgade 29, 1401 København K. Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål til udkastet. 

Link til høringsportalen

 

Spørgsmål til udkast til lovforslaget kan også rettes til Mariane Hounum på 72 54 45 94 eller Niels Henrik Mortensen på tlf. 72 54 41 63.