70 mio. kr. til udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi

Publiceret 17-03-2014

Så er ansøgningsrunden under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 offentliggjort. Der er i alt 70 mio. kr. til rådighed i denne runde til at hjælpe virksomheder, vidensinstitutioner og andre med at udvikle nye løsninger, der kan løse danske og globale miljøudfordringer. Ansøgningsfristen er den 28. maj 2014 kl. 12

Hovedtemaerne for indsatsen er:

  • Vand og klimatilpasning
  • Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affaldet
  • Renere luft
  • Mindre støj
  • Færre problematiske kemikalier
  • Modernisering af industriens miljøindsats
  • Økologisk byggeri

Læs om hvad der kan søges tilskud til i 2014


Rammerne for MUDP i 2014 er fastlagt af miljøministeren i dialog med Folketingets partier.

Læs om prioritering og rammer for MUDP