Nyt partnerskab skal fremme substitution af skadelig kemi

Publiceret 19-05-2014

Med over 13 mio. kr. i ryggen vil Miljøstyrelsen yde tilskud til et nyt partnerskab, der skal hjælpe virksomhederne med at udvikle nye produkter uden uønsket kemi.

Miljøstyrelsen netop annonceret rammerne for et stort partnerskab, der skal hjælpe danske virksomheder med at udfase skadelige stoffer i alt fra møbeltekstiler til medicinsk udstyr. Det sker som et vigtigt led i den nye store kemikalieindsats, der blev lanceret i marts.

Udskiftning af skadelige kemiske stoffer med mere miljøvenlige af slagsen er en kompliceret affære, der kræver bredt samarbejde mellem forskere og virksomheder. Ikke blot handler det om at finde nye stoffer, der er miljøvenlige - stofferne skal også kunne det samme og ikke koste væsentligt mere.

Intentionen med det nye partnerskab er at få forskningsverdenens tekniske og miljøfaglige kunnen gjort brugbar for virksomhederne, så de kan komme de skadelige stoffer i deres produkter til livs.

Formidling af konkret og brugbar viden til virksomhederne om substitution af kemiske stoffer vil være et essentielt element i det nye partnerskab. Udvikling af morgendagens danske produkter sker i dag i det globale rum og er afhængigt af en lang leverandørkæde. Derfor er internationalt fokus et andet fundamentalt fokuspunkt for partnerskabet.

Universiteterne, vidensinstitutionerne og virksomhederne har nu tre måneder frem til 15. august 2014 kl. 12 til at finde sammen i partnerskaber, der kan byde ind på at løfte opgaven. Herefter er det planen, at Miljøstyrelsen i løbet af efteråret vil vælge det bedste partnerskab og yde tilskud til opstart og drift i fire år.

Læs det samlede opslag


Yderligere information:

Chefkonsulent i Miljøstyrelsens kemikalieenhed Peter H. Schaarup, tlf. 7254 4146 / 61284940 / mail: