Information om EU nye LIFE program 2014 - 2020 samt ansøgningsfrister for 2014

Publiceret 25-07-2014

EU’s LIFE-program giver støtte til initiativer og projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik. Programmet har netop annonceret nyt opslag med ansøgningsfrister i 2014

Virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er kan gennem EU’s LIFE-program få støtte til initiativer og projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik. Programmet er en videreførelse af LIFE+ programmet, der var aktivt 2007-2013. Sammen med forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020, er LIFE-programmet EU’s vigtigste økonomiske instrument til udvikling og demonstration af grøn teknologi og miljøløsninger. 

LIFE består af to delprogrammer, målrettet hhv. miljø- og klimaindsatsen. Miljøindsatsen vil i 2014-indkaldelsen dække såkaldte traditionelle projekter (se nedenfor) samt en række nye instrumenter under overskrifterne forberedende projekter, integrerede projekter, teknisk bistand og kapacitetsopbygningsprojekter. Klimaindsatsen vil i 2014-indkaldelsen kun dække de traditionelle projekter og kapacitetsopbygningsprojekter (de øvrige aktiviteter dækkes først fra 2015 og frem). Det første flerårige arbejdsprogram løber i perioden 2014-2017, og programmet skal sikre opfyldelse af målene og målsætningerne for LIFE-programmet med hensyn til gennemførelse af nedenstående tematiske prioriteter:

Miljøindsatsen:

  • Miljø og Ressourceeffektivitet
  • Natur og Biodiversitet
  • Miljøforvaltning og –information

Klimaindsatsen:

  • Modvirkning af klimaændringer
  • Tilpasning til klimaændringer
  • Klimaforvaltning og – information

Under den enkelte tematiske prioriteter er der udpeget særligt prioriterede indsatsområde for 2014-opslaget. Disse indsatsområder fremgår af informationspakkerne, som er udarbejdet enkeltvis for prioriteterne. 

Læs mere om informationspakker, ansøgningsfrister, tilskud, medfinansiering, deltagere mv.