Indkaldelse til projektansøgninger til avancerede miljøregnskaber – Natural Capital Accounts (NCA)

Publiceret 07-07-2014

For at udbrede kendskabet til og anvendelsen af NCA blandt virksomheder, ønsker Miljøstyrelsen at give tilskud til virksomheder, der ønsker at udvikle og offentliggøre den nye type af regnskaber. Gennem en værdisætning af de globale miljøgevinster og omkostninger fra virksomhedens samlede produktion gennem hele værdikæden vil regnskabet vise de samlede globale miljøomkostninger.

Miljøstyrelsen vurderer, at redskabet potentielt kan bidrage til mere bæredygtige beslutninger i virksomheder, hvor der samtidig ses på økonomi, miljø og det sociale. NCA kan bidrage til at styrke beslutningsgrundlaget i virksomheder på flere niveauer både ift. den strategiske udvikling af virksomheden og i specifikke valg af leverandører, udvikling af egne produktionsenheder, materialer, produktudvikling osv. NCA kan bruges som risikostyringsværktøj for virksomheden og f.eks. give investorer indblik i virksomhedens risikoprofil.

Økonomi og frist

Der er afsat en ramme på 900.000 kr. og forventningen er, at 2-3 virksomheder kan få tilskud inden for den ramme.

Fristen for ansøgninger er fredag den 22. august 2014 kl 12.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Bo Gottlieb 9136 5855, .

Relevant dokumenter

Beskrivelse af projektudbuddet 
Ansøgningsskema
De minimis erklæring