Se hvilke projekter, der fik tilskud under Program for Grøn Teknologi 2013

Publiceret 08-01-2014

Listen over de projekter, der er bevilget tilskud under den ordinære ansøgningsrunde under Program for Grøn Teknologi 2013 er nu offentliggjort.

Listen over de projekter, der er bevilget tilskud under den ordinære ansøgningsrunde under Program for Grøn Teknologi 2013 er nu offentliggjort.

Se liste over bevilgede projekter

Der er ialt ydet tilskud på ca. 66 mio. kr. til 56 projekter indenfor vand & klimatilpasning, luft & støj, ressourcer & affald, kemikalier samt ressourceeffektive erhvervsvirksomheder. Projekterne dækker over et samlet budget på ca. 150 mio. kr.