Fremtidens spildevandsanlæg

Publiceret 11-09-2013

Miljøministeriet og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond har ydet tilskud på 15 mio. kr. til et projekt under temaet ”Fremtidens spildevandsanlæg”.
Tilskuddet er tildelt Billund Vand, der i samarbejde med Krüger og Billund Kommune skal gennemføre projektet, Billund Bio Refinery, et demonstrationsanlæg i fuld størrelse.

Miljøministeriet og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond offentliggjorde den 10. september, hvem der fik tilskud til et projekt under temaet ”Fremtidens spildevandsanlæg”.
Tilskuddet på 15 mio. kr. er tildelt Billund Vand, der i samarbejde med Krüger og Billund Kommune skal gennemføre projektet, Billund Bio Refinery, et demonstrationsanlæg i fuld størrelse. Det samlede projekt kommer op omkring 60 mio. kroner. Det skal vise eksportmarkeder, hvad Danmark kan levere indenfor spildevandsrensning.
Projektet har bl.a. fokus på endnu bedre rensning af spildevandet og optimal udnyttelse af slam. I den forbindelse skal der etableres et kontinuert hydrolyse anlæg. Ud over en bedre rensning af spildevandet og energiudnyttelse af slammet, vil man også arbejde videre med at udvikle en lugtfri gødning fra blandt andet spildevandsslam, der kan sælges til landbruget.

Det nye demonstrationsanlæg er en del af regeringens vækstplan for vand, bio og miljøløsninger. Miljøministeriets midler til projektet kommer fra Program fra Grøn Teknologi.