Nyt partnerskab skal sætte fokus på anvendelse af alternative vandkilder

Publiceret 11-10-2013

7,5 mio. kr. fra Miljøministeriet er klar til et nyt projekt, hvor parter med forskellige interesser skal samarbejde for at fremme genanvendelsen af vand i fødevareindustrien.


7,5 mio. kr. er klar til et nyt projekt, hvor parter med forskellige interesser skal samarbejde for at fremme genanvendelsen af vand i fødevareindustrien.

Der bruges store mængder vand til fødevareproduktionen i Danmark, og potentialet for at genanvende vand i dele af produktionen er stort.

Derfor udbyder Miljøministeriet nu 7,5 mio. kr. til et nyt partnerskab, som skal udvikle nye løsninger inden for anvendelsen af sekundavand i fødevareindustrien.
Det er målet at fremtidssikre vandressourcerne, og partnerskabet skal bidrage til at øge forbruget af sekundavand, så det bliver et reelt supplement til drikkevandsforsyningen i Danmark.

Ansøgningsfristen er 18. november 2013 kl. 12.00.

Læs det samlede opslag

Bredt konsortium
Partnerskabet skal bestå af et konsortium med offentlige myndigheder, videninstitutioner, vandselskaber, store vandforbrugere, internationale aktører eller teknologiproducenter. Der er ikke tale om et fast koncept i faste rammer, men en mulighed for at bevæge sig ud over vante samarbejdsformer. Der vil blive set positivt på forslag til hvorledes myndigheder kan blive inddraget – herunder særligt Miljøministeriet.

Udbuddet sker i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervs- og Vækstministeriet.

Informationsmøde om partnerskabet
For interesserede ansøgere holder Naturstyrelsen informationsmøde om partnerskabet:

22. oktober 2013, kl. 13.30 i Miljøministeriet , Børsgade 4, 1215 København K (mødesal Dalen).


Yderligere information

Karen Sanning, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 4902, e-mail: