Nu kan der søges om tilskud på 9 mio. kr. til et Partnerskab om Innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign

Publiceret 31-10-2013

I sommeren 2013 aftalte regeringen og Enhedslisten at afsætte 9 mio. kr. til etablering af et Innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign. Grundlaget for hvordan centeret skal etableres er nu på plads, og der kan søges om tilskud til et partnerskab, der skal forestå etablering og drift af et innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign.

I sommeren 2013 blev der efter aftale mellem regeringen og Enhedslisten afsat 9 mio. kr. til etablering af et Innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign.

Grundlaget for hvordan centeret skal etableres er nu på plads, og der kan søges om tilskud på op til 9 mio. kr. til et partnerskab, der skal forestå etablering og drift af et innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign. Partnerskabet skal have fokus på genanvendelse - især ’up-cycling’ og etablering af lukkede kredsløb.

Læs opslaget

Ansøgningsfrist er fredag d. 6. december 2013 kl.16

Innovationscentret skal være en ramme for, at forskere i samarbejde med virksomheder og brugere udvikler værktøjer, metoder, teknologier, design, forretningsmodeller samt innovations- og entreprenørnetværk, der har til formål at optimere virksomhedernes ressourceanvendelse, produktdesign og udvikling af lukkede materialekredsløb.

Det er hensigten at tilskuddet skal sikre etablering og drift af centret i 2-3 år og herefter, at centret med rimelig sandsynlighed ville kunne blive selvfinansierende.

Partnerskabet/Innovationscenteret for ressourceeffektiv produktion og produktdesign, skal sikre koordinering og synergi med kommende relevante indsatser under Regeringens Ressourcestrategi samt Regeringens fremtidige indsats på kemikalieområdet.