Der er udbudt tre projekter på Økologisk og bæredygtigt byggeri

Publiceret 13-11-2013

Der er nu mulighed for at byde på tre projekter på økologisk og bæredygtigt byggeri. Miljøministeriet har etableret et Rådgivende Udvalg for Økologisk Byggeri. Som en del af udvalgets aktiviteter skal gangsættes konkrete aktiviteter, som skal medvirke til at sikre opbygning af netværk og formidling af viden.

Der er nu mulighed for at byde på tre projekter på økologisk og bæredygtigt byggeri.

Regeringen har etableret et Rådgivende Udvalg for Økologisk Byggeri. Som en del af udvalgets aktiviteter skal der i gangsættes konkrete aktiviteter, som skal medvirke til at sikre opbygning af netværk og formidling af viden.

Efter dialog med Miljøstyrelsen har det rådgivende udvalg udtrykt ønske om, at der etableres en ”one stop shop”, der samler viden, demonstrerer og formidler økologisk og bæredygtigt byggeri, for professionelle såvel som lægmand.

Som en del heraf er det tanken, at der, i regi af en ”one stop shop”, desuden kan etableres indgang til en række værktøjer, læringsmoduler og netværksaktiviteter, som hjælper med til at udbrede viden om, og praksis inden for, økologisk og bæredygtig byggeri. De tre projekter skal støtte op om dette mål. Læs mere på www.udbud.dk

Her finder du spørgsmål og svar til udbudsmaterialet