Vandet fra landet - hvor skal det løbe hen ?

Publiceret 18-11-2013

Nu sætter Naturstyrelsen fokus på ”vandet fra landet” i forbindelse med klimatilpasning ved at indbyde til et partnerskab. Ansøgninger skal være Naturstyrelsen i hænde senest den 6. december 2013, kl. 16.00.

Nu sætter Naturstyrelsen fokus på ”vandet fra landet” i forbindelse med klimatilpasning ved at indbyde til et partnerskab.

Læs opslaget.
Ansøgninger skal være Naturstyrelsen i hænde senest den 6. december 2013 kl. 16.00.

Klimatilpasning er på den nationale dagsorden efter hændelser som den 2. juli 2011 i København, hvor hovedstaden stod under vand. Regeringen har i regeringsgrundlaget sat fokus på, at klimatilpasning kommer ind i den kommunale planlægning. Kommunerne har indgået aftale med staten om at have indarbejdet klimatilpasning i kommuneplanlægningen inden udgangen af 2013. I arbejdet indtil nu har hovedfokus ligget på at klimasikre mod vandet i byerne.

Vandet som kommer fra de rurale områder og løber til byen via vandløb har haft mindre fokus. Naturstyrelsen ønsker med et pilotpartnerskab at rette fokus på løsninger for vandhåndtering på landet som kan standse eller forsinke vand, der løber ind mod byerne. Det er ønsket, at partnerskabet yderligere kan skabe grundlag for udvikling af nye produkter og løsninger, der kan skabe vækst og arbejdspladser.

Der afholdes informationsmøde den 26. november 2013 kl. 10-11.30 i Naturstyrelsen . Tilmelding nødvendig. Se mere her